Archive

Archive for the ‘Other’ Category

Gelceutical Technology-เทคโนโลยี เจลซูติเคิล

February 26th, 2011 Comments off

Gelceutical Technology-เทคโนโลยี เจลซูติเคิล

Why Gel Suspension-ทำไมต้องอาหารเสริมแบบเจล

ทุกวันนี้ คนทั่ว ๆ ไปบริโภคสารอาหารที่ช่วยให้สุขภาพของเขาดีขึ้นหรือไม่ ?

แม้ทุกคจะเริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่ดี แต่การจะกินยาเป็นเม็ด ๆ บ่อย ๆ ยิ่งกินก็ยิ่งน่าเบื่อ และการจะกินน้ำผลไม้บางครั้งก็ไม่สะดวก อันนี้ก็น่าเบื่ออีกเช่นกัน เสียเงินไปแล้วยังต้องมาลำบากอีกเหรอ

ในหลาย ๆ เหตุการในชีวติ บางครั้งเรากลับปล่อยเรื่องง่าย ๆ ให้ผ่านไป เพราะเรามัวแต่ทำสิ่งเดิม ๆ ปีแล้วปีเล่า เรื่องของ อาหารเสริม ก็ไม่ต่างกัน เราอาจเคยชอบกินอาหารเสริมแบบเป็นเม็ด ๆ แต่ด้วยการนำเสนออาหารเสริมในรูปแบบใหม่ ทำให้เราแทบจะลืมทางเลือกเดิมของการบริโภคอาหารเสริมไปเลยทีเดียว

จะดีหรือไม่ถ้าเราไม่ต้องกลืนยาอย่างยากลำบาก ? มีทางเลือกอื่นหรือไม่ ? จะดีหรือไม่ หากท่านจะได้รับสารอาหารรูปแบบใหม่ ๆ ?

ข่าวดี !!! มีทางเลือกใหม่ในการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Gelceuticals(เจลซูติเคิล) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการรับประทานอาหารเสริม และจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้บริโถคอาหารเสริมขึ้นได้อีกมากแน่นอนด้วยเทคโนโลยี Suspension Gel(ซัสเปนชั่น เจล) เราพกพาสารอาหารประจำวันไปได้ทุกที่ รวดเร็วและง่ายดาย ไม่ต้องมีแก้ว ไม่ต้องมีเม็ดยาขนาดใหญ่ ไม่ต้องใช้น้ำ สารอาหารเข้มข้นนี้บริโภคง่าย ดูดซึมได้ทันที ตลาดของ Gelceutical นี้เป็นตลาดที่ยังไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อน และ Agel เอเจล ก็เข้าใจอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี จึงทำให้ Agel เอเจล ยืนอยู่แนวหน้าของการปฏิวัติวงการอาหารเสริมได้จนถึงบัดนี้

เหตุใดเทคโนโลยีเจล(gel)จึงดีกว่า ?

ปัจจัยสำคัญ 2 อย่างที่มีอิทธิพลต่อประสิทธภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือ

  1. เวลาที่เหมาะสมในการรับประทาน
  2. สารอาหารที่ยังคงสภาพอยู่ได้จนถึงเวลาที่รับประทาน

จากปัจจัยเหล่านี้ ทำให้เทคโนโลยีเจล(gel) เป็นตัวแทนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการนำพาวิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารมีประโยชน์อื่นๆ เข้าสู่ร่างกาย Gel Suspension(เจล ซัสเปนชั่น)จะช่วยให้ท่านบริโภคอาหารเสริมได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดความสะดวกและทำให้ท่านรับประทานอาหารเสริมได้ในช่วงเวลาที่ เหมาะสม และแน่นอนว่า การที่สารอาหารยังคงสภาพอยู่ได้ในเจล(gel) จะทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายอย่างสูงสุด

agel absorption system 300x222 Gelceutical Technology เทคโนโลยี เจลซูติเคิล

Agel Absorption System : ระบบการดูดซึมแห่งอนาคตของ Agel เอเจล

การปฏิบัติตามข้อกำหนด

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายในท้องตลาดอยู่ในรูปของเม็ดและแคปซูล โชคไม่ดีที่สัดส่วนของประชากรที่บริโภคยาในรูปแบบนี้รู้สึกว่า ยาประเภทนี้ยากต่อการบริโภค ดังนั้น จึงไม่สามารถรับรู้ถึงประโยชน์ของสริมอาหารได้ดีเท่าที่ควร

สำหรับคนในวัยสูงอายุที่มีปัญหาของโครงสร้างร่างกายหรือปัญหาสุขภาพแล้ว ปัญหาดังกล่าวจะทำให้เขากลืนยาเม็ดใหญ่ได้ลำบาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้นทางจิตวิทยา จึงทำให้ไม่สามารถกลืนยาเม็ดใหญ่ได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม เราถือว่าคนเหล่านี้ได้สูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากอาหารเสริม

เมื่อเรามาพิจารณาอาหารเสริมในรูปแบบเจล(gel) ท่านจะพบว่ารูปแบบนี้มีลักษณะชุ่มฉ่ำ เนื้อละเอียด มีรสชาดดีและกลืนง่าย โดยการบรรจุสารอาหารในรูปเจล(gel)จะทำให้คนที่มีปัญหาในการกลืนสามารถบริโภคได้ง่าย และสำหรับคนที่มีปัญหาทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการกลืนยาเม็ดหรือแคปซูล พวกเขาเหล่านั้นก็มีแนวโน้มที่จะชอบบริโภคอาหารเสริมในรูปแบบเจลของเรา

ความสะดวกและเวลา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะทรงประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อบริโภคตามเวลาที่ได้แนะนำสำหรับอาหารเสริมแต่ละประเภท สารอาหารบางอย่างจะถูกดูดซึมได้ดีเมื่อทานพร้อมมื้ออาหาร ขณะที่บางชนิดจะให้ผลดีที่สุดเมื่อบริโภคในช่วงเวลาก่อนอาหาร เพื่อให้สารอาหารทำงานได้อย่างเต็มที่ หรือหลีกเลี่ยงมิให้อาหารเสริมที่รับประทานเข้าไปตีกับอนภาคของอาหารที่รับ ประทาน นอกจากนี้ อาหารเสริมชนิดเจลถูกบรรจุในรูปของเจล(gel)ที่พกพาไปได้สะดวก ทำให้ได้รับสารอาหารตามเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังสามารถกลืนเจล(gel)ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำ เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มการดูดซึมให้เร็วและมีประสิทธภาพมากขึ้น และได้รับประโยชน์จากสารอาหารแต่ละชนิดอย่างเต็มที่

ประโยชน์ทางชีวภาพ

การได้รับสารอาหารในอาหารเสริมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากสารอาหารไม่สามารถถูกดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ยาเม็ดและแค๊ปซูลบางอย่างถูกออกแบบและทดสอบเพื่อให้ละลายในกระเพาะและเป็นประโยชน์ทางชีวภาพ ยาเม็ดและแค๊ปซูลที่มีสารอาหารคุณภาพต่ำจะทำให้ไม่เกิดการย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ บางอย่างถูกบีบอัดด้วยความดันสูงระหว่างการผลิตและไม่ได้ถูกออกแบบอย่างดี เพื่อให้เกิดการละลายในกระเพาะ ด้วยเทคโนโลยีเจล(gel) สารอาหารต่าง ๆ จะยังคงอยู่ในสภาพธรรมชาติ เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม และช่วยเพิ่มการดูดซึมและการย่อยวิตามินและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

Gelceuticals (เจลซูติเคิล)ปฏิวัติวิธีการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยการใช้ที่ง่าย ตามเวลาที่เหมาะสม และเพิ่มการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายให้ได้สูงที่สุด เทคโนโลยีเจล(gel)จะทำให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงการควบคุมอาหารและ โภชนาการ แน่นอนว่า ส่วนผสมในอาหารเสริมพร้อมแล้วที่จะให้พลังแก่ท่าน ด้วยรสชาดที่ดีสมกับที่ท่านรอคอย

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์เอเจล เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมอาหาร ไม่มีผลในการรักษาโรค ควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

สั่งซื้อสินค้า Agel เอเจล____ติดต่อ Agel เอเจล ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติ วัชรากร วานิช(เปา)

January 8th, 2011 Comments off

ประวัติ วัชรากร วานิช(เปา)

สวัสดีครับ เปา นะครับ วัชรากร วานิช

ขอกล่าวคำว่า “เป็นเกียรติอย่างสูง” ครับ ที่เราได้พบกัน(ไม่ว่าจะตั้งใจ หรือไม่ก็ตามแต่ แหะ ๆ) เชื่อเหลือเกินครับ ว่าเราคงมีบางส่วนของความคิดที่ตรงกันล่ะ ถึงได้มาเจอกัน ณ ที่นี้ ลองมาทำความรู้จักกันสักหน่อยแล้วกันนะครับ

บ้านนอก เข้ากรุง

ผมชื่อ เปา ครับ วัชรากร วานิช พื้นเพเป็นคนต่างจังหวัดครับ บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เกิด-เรียน-โต ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผมเกิดในครอบครัวที่มี พ่อ เป็นผู้นำครอบครัว พ่อ รับราชการครู ส่วน แม่ เป็นแม่บ้าน

วัชรากร สมัยเรียนรามฯ

วัชรากร สมัยเรียนรามฯ

ธรรมดาของชีวิตข้าราชการไทยครับ มีชีวิตผูกพันกับบางสิ่งที่เรียกว่า “หนี้สิน” แทบจะทุกคน เห็นด้วยหรือเปล่าครับ แต่พ่อผม คือ “พระในบ้าน” ครับ ท่านเลี้ยงดู ส่งเสียให้ผมได้เรียน ถือว่าผมโชคดีกว่าหลาย ๆ คน ที่เป็น เด็กบ้านนอก ด้วยกัน ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสเช่นผม

ภูมิใจครับ ที่ได้เกิดเป็นคนต่างจังหวัด แม้จะเคยมีบางครั้งเหมือนกันที่คิดว่า “ทำไม เราไม่ได้เกิดในกรุงเทพฯ จะได้มีโอกาสได้เรียนที่ดี ๆ สอบเข้ามหา’ลัยดัง ๆ ได้บ้าง“…

แต่เมื่อเติบโตขึ้นมาจริง ๆ พบเจอหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย่าง เลยทำให้ได้รู้ว่า ความที่เป็น คนบ้านนอก นั้น สอนผมหลายอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่อง ความอดทน

ผมเรียนจบ ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่สอนผมอีกหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะ ความมุ่งมั่น ความอดทน เรียนราม ต้องดูแลตัวเองครับ ไม่มีไครมาสนใจหรอกว่า เราจะเข้าเรียนหรือไม่ อ่านหนังสือหรือไม่ และ สอบได้หรือไม่ ทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ในความใส่ใจของเราเพียงคนเดียว ได้อะไรมาเยอะครับ ภูมิใจอีกครั้งครับ ที่ได้เรียนราม

ฝันอยู่เหรอ ลืมตาตื่นซะ

ผมเริ่มทำงานประจำตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยครับ เรียนปี 4 ก็มีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัท software house แห่งหนึ่งย่านรามคำแหง “Prosoft Comtech Co.,Ltd.” ต้องขออนุญาติเอ่ยนาม เพราะอยากจะขอบคุณที่นี่มากจริง ๆ Prosoft ให้สถานที่ฝึกงานและรับผมเข้าเป็นพนักงานในเวลาต่อมา อันนี้ช่วยแบ่งเบาเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเริ่มหนักหน่วงขึ้นเมื่อน้องสาวของผมจบ ม.6 และเริ่มเรียนมหา’ลัย

เริ่มทำงานประจำในตำแหน่ง programmer ด้วยเงินเดือนเริ่มต้นหลักหมื่นนิด ๆ ก็ถือได้ว่าไม่เลวสำหรับนักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบเสียด้วยซ้ำ เหนือกว่านั้นคือ ได้ทำงานในตำแหน่งเดียวกัน เนื้องานเดียวกันกับคนที่จบมาแล้วด้วย

ขณะที่ทำงานประจำช่วงแรก ๆ ผมได้เริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจมากขึ้น แม้จะได้อ่านหนังสือแนวนี้มาพอสมควรแล้วสมัยเรียนมหา’ลัย แต่เนื่องจาก ไม่มีปัญญาซื้อหนังสือ ก็เลยไม่ค่อยได้อ่านมากนัก

อ่าน อ่าน อ่าน… คิด คิด คิด… ฝัน ฝัน ฝัน… อยากมีเงินเยอะ ๆ อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ อยากบริหารลูกน้องนับร้อย อยากโน่น อยากนี่ แต่… แต่ผมยังนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ในงานประจำอยู่ทุกวัน อ่าน คิด ฝัน แต่ไม่ได้ทำ

ด้วยแรงบันดาลใจจากหนังสือ “พ่อรวยสอนลูก” และ “เงินสี่ด้าน” แม้จะมีงานที่มีรายได้ที่ดี แม้จะมีงานที่มีโอกาสก้าวหน้า แต่ผมก็ยังคิดเสมอว่า จะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจให้ได้ จะต้องมีธุรกิจของตัวเองให้ได้ แรงบ้าง เบาบ้าง แล้วแต่แรงกระตุ้นในแต่ละวัน

แต่ด้วยงานประจำที่ค่อนข้างหนัก ก็ทำให้คิดถึงเรื่องธุรกิจน้อยลง จนไม่ได้คิดถึงมัน และถึงขั้น ยอมจำนนไม่มีทางที่จะเกิดสิ่งที่ต้องการได้เราคงไม่มีทางเป็นเจ้าของธุรกิจได้ เราคงไม่มีทางถูกเรียกว่านักธุรกิจ” ได้ นานวันเข้าจนเรื่องของการทำธุรกิจเริ่มจางหายไปจากหัว

เมื่อเป้าหมาย ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ทำอยู่

ทำไมผู้คนส่วนมากถึงคิดกันแค่ว่า “ทำงาน เก็บเงิน เอาตัวรอดได้” หรือ “หาทุนสักก้อน กลับบ้านนอก ไปทำอะไรเล็ก ๆ พออยู่ได้” ไม่ทราบว่า “คุณคิดแบบนี้หรือไม่? แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่า “ศักยภาพในตัวตนของมนุษย์ มีมากกว่าแค่ เอาตัวรอด

ผมต้องการที่จะเป็น “ผู้ให้” ครับ(ไม่ได้สร้างภาพนะ) อยากจะให้ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่ต้องการ ผมอยากจะเป็น “เกษตกรเดินตามแนวทางพระราชดำริ(อันนี้ก็ไม่ได้สร้างภาพนะ อยากเป็นจริง ๆ) ผมอยากกลับไปอยู่บ้านนอก อยากกลับไปอยู่กับ พ่อ-แม่ กลับไปอยู่บ้านที่ผมเกิด และผมจะขอตายที่นั่น

ผมรู้ตัวเองมาโดยตลอดครับ ว่าชีวิตนี้ ต้องการอะไร ต้องเป็นอะไร และผมก็รู้ครับว่า ต้องทำอะไร แต่… 

ผมก็ยังต้อง “ดิ้นรน ทำมาหากิน” คลุกอยู่กับงานประจำ โดยหวังถึงเงินเดือนขึ้นตอนสิ้นปี ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า “สิ่งที่ทำอยู่ มันไม่ได้เป็นเส้นทางสู่ สิ่งที่ต้องการ หรือ สิ่งที่ต้องการจะเป็นเลย“… ผมเพียงแค่ดิ้นรน เอาตัวรอด คุณค่าของผมมีอยู่แค่นี้จริงหรือ? ผมมั่นใจว่าไม่ใช่แน่นอน! แต่…

ก็ผมยังต้องกินข้าวอยู่ ถ้าผมกินหญ้าได้ ผมกลับไปอยู่บ้านนอกนานแล้ว” นี่คือข้อแก้ตัวของผม ที่ถูกใช่เมื่อมีอะไรมากระตุ้นเรื่องการเป็น “เจ้าของธุรกิจ

ขำขันกับสิ่งที่พลาดไป

ผมติดตามอ่านหนังสือของ Robert Kiyosaki แทบทุกเล่ม ยกเว้น “โรงเรียนสอนธุรกิจ” ที่เนื้อหาเกี่ยวโยงกับธุรกิจเครือข่ายโดยตรง ทำให้ผมไม่ได้สนใจในธุรกิจนี้เลย แม้แนวคิดการเป็นเจ้าของธุรกิจจะยังมีอยู่เสมอ แต่ก็ได้มองข้ามธุรกิจเครือข่ายไป(ขำดีเหมือนกัน)

หลังจากทำงานประจำได้ราว 3 ปี เพื่อนกลุ่มหนึ่งได้แนะนำให้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายค่ายไทยแท้ค่ายหนึ่ง แต่ด้วยมูลค่าที่พูดถึงเป็นหลักพัน หลักหมื่น ผมจึงไม่ได้สนใจอะไรนัก แม้จะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีเพียงใดก็ตาม

agel-tin ติณณ์ วิถีธรรมศักดิ์

Up-line ติณณ์ วิถีธรรมศักดิ์

ถัดจากนั้นราว 6 เดือน รุ่นพี่ท่านหนึ่งได้แนะนำให้รู้จักกับ Agel เอเจล ท่านเป็นรุ่นพี่ที่มากล้นในเรื่องของ “น้ำใจ” ครับ upline ผมเอง คุณติณณ์ วิถีธรรมศักดิ์ หรือ พี่ตั้ม แต่ผมเรียกว่า พี่ติณณ์

In the name of AGEL

หลังจากเข้าฟังบรรยายธุรกิจของ Agel เอเจล แล้ว ผมไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะ “ตัดสินใจ” สำเร็จกับ Agel เอเจล ณ ตอนนั้น ผมไม่ทราบหรอกครับ ว่าจะได้สิ่งที่ต้องการจาก Agel เอเจล หรือไม่… ผมมองเพียงแค่ว่า นี่คือเส้นทางที่จะพาผมไปยังเป้าหมายที่ผมต้องการ อย่างน้อย ๆ ผมก็อยู่บนเส้นทางที่มุงสู่เป้าหมาย ถ้าพลาด ผมก็อยู่บนเส้นทางเดิม…

ว่าแต่… ทำไม่ผมถึงเลือก Agel เอเจล? เหตุผล(ณ ขณะนั้น)ไม่มีอะไรมากครับ Agel เอเจล คุยกับผมด้วยมูลค่าที่สูงพอ มากพอที่จะสนองตอบ เป้าหมาย ของผมได้ สารภาพตามตรงครับ ผมสนใจแค่เรื่องของธุรกิจจริง ๆ ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ว่า สินค้า คืออะไร

สัมผัสแห่งแสงสว่าง

ต้นกำเนิด Agel เอเจล

January 5th, 2011 Comments off

ต้นกำเนิด Agel เอเจล

ต้นกำเนิดบริษัท Agel เอเจล : Agel Company

The Brainwave

ปลายปี 2004 Mr.Glen Jensen(เกลน เจนเซ็น) ได้ค้นพบแนวคิดพิเศษนี้ในช่วงที่เรียกว่า “ช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจ คุณเกลน เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์และประสบการณ์ใน การตลาดเครือข่าย/ธุรกิจเครือข่าย มากกว่า 20 ปี ด้วยพัฒนาการจากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามาเป็นฝ่ายดูแลการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจเครือข่าย

Agel Founder-Glen Jensen

Mr.Glen Jensen(เกรน เจนเซ็น) ผู้ก่อตั้ง Agel(เอเจล)

คุณเกลน ตระหนักดีว่า “อะไรคือสิ่งที่ผู้คนทั่วไปปรารถนาและจะทำให้สิ่งที่พวกเขาปรารถนามาได้อย่างไร ” เขาสร้างแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ พยายามหาแนวทางที่ดีกว่าในการบรรลุสิ่งที่เป็นเป้าหมาย และแน่นอนว่า พฤศจิกายน ปี 2004 เขาก็ได้กลับมาพร้อมนวัตกรรมใหม่ … เจล (Gel)

นักกีฬาใช้ เจล (Gel) ในการส่งผ่านปริมาณคาร์โบไฮเดรต ทั้งช่วงก่อนการแข่งขันหรือระหว่างการแข่งขัน แล้วถ้าหากว่า “ใครก็ได้สามารถที่จะส่งผ่านปริมาณอาหารเสริมในแนวทางเดียวและสามารถทำเมื่อใดก็ได้ที่สะดวก” แล้วเป็นไปได้หรือไม่ ที่เราจะใช้ระบบการส่งแบบเดียวกับที่นักกีฬาใช้ เพื่อมาใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคแบบอื่น ๆ

คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ในที่สุดก็นำไปสู่ Gel Suspension Technology (เจล ซัลเพนชั่น เทคโนโลยี) ของ Agel เอเจล ในปัจจุบัน รูปแบบใหม่ของนวัตกรรม อาหารเสริม เจล (Gel) เจ้าแรกของโลก

A New Category

ในโลกของ ธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) นั้น การที่มีนวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างนั้นค่อนข้างหายาก ในทุก ๆ สิบปีหรือยี่สิบปี จะมีบริษัทที่เกิดมาพร้อมกับการคิดค้นสินค้านวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างจากเดิม รวมทั้งวีธีการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ออกมา ซึ่งบริษัทนั้นจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้บุกเบิกใหม่ในอุตสาหกรรม และเป็นตัวอย่างที่บริษัทอื่นจะต้องเดินตาม

agel-absorption-system

Agel Absorption System : ระบบการดูดซึมแห่งอนาคตของ Agel เอเจล

Agel Absorption Technology(เทคโนโลยีการดูดซึมของเอเจล) คือ ระบบการดูดซึมแห่งอนาคต แตกต่างจากการดูดซึมทั่วไปของสารอาหารแบบเม็ด ผง และน้ำ ที่จะต้องใช้ระบบการย่อยภายในร่างกาย ตั้งแต่กระเพาะ ลำไส้ในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะถูกดูดซึมได้ประมาณ 10-50% เท่านั้น และใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง ในการเข้าสู่กระแสเลือด

ในขณะที่ระบบ Gel Suspension Technology ของ Agel เอเจล จะใช้เวลาในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเร็วมากภายใน 3-5 นาที เนื่องจากสามารถถูกดูดซึมตั้งแต่ช่องปาก ใต้ลิ้น กระพุ้งแก้ม และถูกดูดซึมได้ถึง 90-100% จึงทำให้สารอาหารออกฤทธิ์เร็ว ร่างกายได้รับในปริมาณที่แน่นอนจึงได้ประโยชน์เต็มที่ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ Agel เอเจล ยังมีรสชาดอร่อย พกพาสะดวก รับประทานง่าย ไม่ต้องแช่เย็น ฉีกแล้วทาน หมดแล้วทิ้งได้ทันที สามารถรับประทานได้ตั้งแต่เด็กอายุ 3 ขวบ ไปจนถึงผู้สูงอายุได้

Agel เอเจล ได้เป็นผู้บุกเบิกและกำหนดประเภทของสารอาหารในรูปแบบเจล ซึ่งตอนนี้ได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม แต่ Agel เอเจล มีมากกว่านั้น ในด้านธุรกิจ Agel เอเจล เองยังมีวิธีสุดยอดในการทำตลาดผ่านเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกด้วย ทั้งการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่าย อันจะเป็นโอกาสให้นักธุรกิจอิสระสามารถมีอิสระภาพทางการเงินอย่างที่เขาต้องการได้อีกด้วย

The Power of Technology

ระบบอัตโนมัติของการจัดเก็บสินค้า ระบบสนับสนุนด้านเว็บไซต์ทั่วโลก การจัดจำหน่ายวัตถุดิบ เหล่านี้เป็นการรวมระบบที่ทันสมัยที่สุด Agel เอเจล ได้รวมระบบเหล่านี้เข้าด้วยกัน ทำให้ Agel เอเจล เป็นบริษัทแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่าย

แน่นอนว่า พวกเราส่วนใหญ่ย่อมตระหนักดีว่า เทคโนโลยีนั้นมีพลังอำนาจเพียงใดในการที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพจากการผลิต รวมไปถึงการบรรลุเป้าหมายหรือความต้องการส่วนบุคคล

Agel with the power of technology

พลังแห่งเทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อน Agel เอเจล สู่อนาคต

  • ลองเปรียบเทียบระหว่างพลังอำนาจของอีเมล์ เทียบกับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือและต้องส่งไปถึงผู้รับโดยทางเรือ
  • โทรศัพท์มือถือที่เก็บข้อความเสียงไว้เป็นล้านข้อความ ขณะที่ผู้คนในท้องถิ่นกลับยังต้องสื่อสารกันด้วยกลอง
  • ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะโหลดเพลงความยาวกว่า 300 ชั่วโมงลงในเครื่องเล่น MP3 แต่เมื่อไม่นานมานี้ การโหลดเพลงความยาวเพียงแค่ 30 นาทีก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แล้ว

Gel Suspension Technology นั้นก็เช่นกัน มันสามารถที่จะช่วยส่งสารอาหารที่ร่างกายต้องการในเวลาอันรวดเร็ว เจลสามารถส่งเข้าสู่ร่างกายต้องการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่า

และด้วยระบบธุรกิจของ Agel เอเจล ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวส่งเสริมนั้น ก็จะเกิดความมีอิสระที่มากขึ้น การมีพลังอำนาจทางการเงินสูงขึ้น และการเติบโตของทีมงานอย่างรวดเร็ว เหลือเพียงอย่างที่เดียวที่ท่านควรทำ ก็คือ ลองจินตนาการถึงความเป็นไปได้ในสิ่งที่เรากล่าวมา …

Why Agel Now

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจ ในการขับเคลื่อนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลก ดังนั้นบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มีส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตของผู้คน และแน่นอนว่า Agel เอเจล ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีชั้นสูงในการติดต่อสื่อสารมาใช้ในธุรกิจเครือข่าย ก็ย่อมจะะทำให้เกิดความเจริญเติบโตไปทั่วโลกอีกเช่นกัน

Why Agel now?, Why not you?

Why Agel now?, Why not you?

Agel เอเจล สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการสร้างตลาดไปยัง 10 ประเทศทั่วโลกในวันแรกของกิจการ และอัตราการเจริญเติบโตของกิจการก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุด ด้วยการที่บริษัทเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีแบบ เจล(Gel)เจ้าแรกของโลก รวมถึงการนำระบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมาใช้ เราจึงสามารถสร้างความเจริญเติบโตไปทุกแห่งทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง

Agel เอเจล นำเสนอในสิ่งที่แตกต่างไปจากที่เคยเป็นมา ขณะที่คู่แข่งมักเน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์และการดำเนินการตามวิธีการเดิม ๆ ดังนั้น Agel เอเจล เป็นเหมือนผู้สร้างวิสัยทัศน์แนวใหม่ให้กับโลกอนาคต

Why Not You!

แล้วท่านล่ะ ? อยากให้ Agel เอเจล ร่วมสร้างอนาคตของท่านหรือไม่ ? ภาพความสำเร็จที่ผ่านตาท่านไป มันจะเป็นอนาคตของท่านหรือเปล่า อันนี้อยู่ที่การตัดสินใจของท่านเองแล้วล่ะ!

ถ้าคุณกำลังสนใจในธุรกิจ Agel เอเจล มีคำถามสั้นๆ ฝากไว้
ถ้าเลือกได้? คุณจะทำธุรกิจ Agel เอเจล กับคนที่ เป็นผู้นำ หรือ ผู้ตาม
ถ้าเลือกได้? คุณจะทำธุรกิจ Agel เอเจล กับผู้นำที่ ทำจริงจัง หรือ ทำเล่นๆ
ถ้าเลือกได้? คุณจะทำธุรกิจ Agel เอเจล กับผู้นำที่ ทำงานเป็นทีม หรือ ทำงานคนเดียว
ถ้าเลือกได้? คุณจะทำธุรกิจ Agel เอเจล กับทีมงานที่ มีประสบความสำเร็จ หรือ ไม่ประสบความสำเร็จ
ถ้าเลือกได้? คุณจะทำธุรกิจ Agel เอเจล กับทีมงานที่ มีระบบการทำงาน หรือ ไม่มีระบบการทำงาน
ถ้าเลือกได้? คุณจะทำธุรกิจ Agel เอเจล ด้วยระบบที่ ช่วยคุณให้สำเร็จ หรือ ช่วยคุณให้ล้มเหลว

อย่ามองข้ามศึกษาในส่วนของทีมงาน ระบบสนับสนุน ผู้นำ และที่ปรึกษาด้วย เพื่อความสำเร็จของตัวท่านเองตัวท่านเอง.. 😀

วัชรากร(เปา)-นิสา(อิ๋ว)-Agel Regional Director

วัชรากร-นิสา Agel Regional Director

วัชรากร วานิช(Programmer) & นิสา เพ็งเรือง(ทนายความ) ผู้นำ Agel เอเจล ระดับ Regional Director

“เรายังไม่เคยเห็นงานที่ตอบแทนสังคมครั้งใด ไม่ใช้เงิน แล้วยิ่งงานทีมีผลต่อชีวิตคนจำนวนยิ่งมากเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากเป็นเงาตามตัว นี่คือเหตุผลหลัก ที่เราเลือกมีธุรกิจเป็นของเราเอง เราต้องมีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วเราจะให้ได้มากเท่าที่เราอยากจะให้

แล้วเราก็เลือกธุรกิจ Agel(เอเจล) โดยสาเหตุที่เราเลือก Agel คือ แผนรายได้ที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ทำได้ สำเร็จได้แม้ไม่มีประสบการณ์ และที่สำคัญที่สุดคือ ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะรักสินค้า สินค้านั้นต้องดีจริง แต่นักธุรกิจจะทำตลาด แค่สินค้าดียังไม่พอ มันต้องแตกต่าง

ศึกษาข้อมูล โอกาสทางธุรกิจ กับ ธุรกิจเครือข่าย ระดับโลก กับ Agel เอเจล ในเวปไซต์นี้ และสมัครเป็นต้นสายของแต่ละจังหวัด รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ก่อนใคร ร่วมกับเรา กับทีมงาน “Agel X-Team

พิเศษสุด! สำหรับคุณ ทางทีมงาน Agel X-Team ได้จัดเตรียมเวปไซต์ส่วนตัวหลายภาษา
พร้อมด้วยระบบ Agel Online/Offline ทั้งหมด ทุกท่านจะได้รับทันที หลังจากสมัครเป็นทีมงานของเรา
ฟรี!
ทั้งตัวคุณและทีมงานของคุณในอนาคตทั้งหมด สามารถทำงานทั้งกับคนรู้จักและไม่รู้จัก ผ่าน Internet ไปได้ทั่วโลก

ด่วน! สมัครเป็นทีมงานต้นสาย “Agel X-Team” คลิกที่นี่

อาหารเสริมแบบเจล แตกต่างจากอาหารเสริมแบบอื่นอย่างไร

December 29th, 2010 Comments off

อาหารเสริมแบบเจล แตกต่างจากอาหารเสริมแบบอื่นอย่างไร

หลายท่านที่ใช้ อาหารเสริม อยู่แล้ว หรือท่านที่กำลังจะหันมาใส่ใจในเรื่องของอาหารเสริม คงมีคำถามเกี่ยวกับ อาหารเสริมแบบเจล โดยเฉพาะคำถามที่ว่า อาหารเสริมแบบเจล มันแตกต่างหรือดีกว่า อาหารเสริมแบบอื่น ๆ อย่างไร ทำไมต้องหันมาใช้ อาหารเสริมแบบเจลด้วย แล้วแบบเดิม ๆ ล่ะ เม็ด ผง น้ำ มันไม่ดีอย่างไร เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละ

คงจะรู้จัก Sony Walkman หรือ Apple IPod ใช่หรือไม่ คำถามคือ ทั้ง 2 สิ่งที่ว่ามา “เขียนเพลงใหม่ที่เพราะขึ้นหรือไม่” …ไม่เลย…ใช่หรือเปล่า Walkman เป็นผู้บุกเบิกการฟังเพลงในแบบ “ทุกที่ ทุกเวลา” เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฟังเพลง จากที่ผู้คนส่วนมากฟังเพลงกันที่บ้าน ร้านอาหาร โรงละคร ฯลฯ ให้มาเป็นแบบพกพา “แต่ Walkman ไม่ได้เปลี่ยนเพลงที่เรา ๆ ท่าน ๆ ฟัง ใช่หรือไม่?” …ต่อมาเป็น IPod ที่เป็นผู้นำในเรื่องของความจุในการนำเพลงไปฟังได้ครั้งละมาก ๆ และยังเป็นแบบ “ทุกที่ ทุกเวลา” อีกเช่นกัน “แต่ IPod ก็ไม่ได้เปลี่ยนเพลงที่เรา ๆ ท่าน ๆ ฟังอีกเช่นกัน จริงหรือไม่?

Innovation case study

Innovation case study

ประเด็นที่ตั้งใจจะสื่อคือ “ความสะดวก” แบบ “ทุกที่ ทุกเวลา” ด้วยสิ่งเดิม ๆ ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว ปรับรูปแบบการใช้สิ่งเดิม ๆ ที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

ความสะดวก” แบบ “ทุกที่ ทุกเวลา” ที่ว่านี้ จะมีผลมหาศาลกับการเพิ่มจำนวนผู้คนที่จะหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการบริโภคอาหารเสริม คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความน่าเบื่อของการใช้อาหารเสริมแบบเก่า ๆ เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทำให้ หลาย ๆ คน เบื่ออาหารเสริม แม้จะรักสุขภาพเพียงใด แต่ความยุ่งยากในการบริโภคเป็นผลให้ไม่ค่อยได้ใช้อาหารเสริมนั้น พอนานวันเข้าก็กลายเป็นไม่ใช้ไปเลยก็มี

แต่อาหารเสริมแบบเจลของ Agel เอเจล นั้นมีลูกเล่นแค่เรื่อง “ความสะดวก” เท่านั้นหรือ?

ไม่… ไม่เลย อาหารเสริมแบบเจลนั้นมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมหาศาล ด้วยประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากเป็นสารอาหารที่ย่อยแล้ว ร่างกายจึงดูดซึมเอาไปใช้งานได้เลย โดยกระบวการผลิตยังคงรักษาคุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติไว้ได้ 100% จุดที่สำคัญที่สุดคือ เราจะได้รับสารอาหารอย่างคุ้มค่าทุกบาท ทุกสตางค์ที่เราจ่ายไป ซึ่งแตกต่างกับอาหารเสริมรูปแบบเก่า ๆ ที่เราคุ้นเคยกัน

ลองดูข้อมูลในส่วนถัดไปเสียก่อน ท่านจะทราบว่า ที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนี้ ไม่ได้เกินเลยแต่อย่างใด

อาหารเสริมแบบเม็ด

อาหารเสริมแบบเม็ด รูปแบบพื้นฐานและดั้งเดิมของอาหารเสริม ปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปแบบเม็ดมีข้อดีในเรื่องของการพกพา การนำติดตัวไปในที่ต่าง ๆ และที่สำคัญในแง่จิตวิทยา ผู้บริโภคหลาย ๆ คนจะมีความรู้สึกเหมือนกับได้กิน “ยา” จึงพลอยทำให้รู้สึกไปถึงประสิทธิภาพของอาหารเสริมแบบเม็ดอีกด้วย

อาหารเสริมแบบเม็ด

อาหารเสริมแบบเม็ด

แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า กระบวนการผลิตอาหารเสริมในรูปแบบเม็ดนั้น มีผลอย่างมากต่อปริมาณและคุณภาพของสารอาหารภายใน แบบเม็ดที่ได้จากการอัดผง(ยาเม็ดที่คุ้นเคย) ด้วยแรงดันมหาศาลเพื่อให้เม็ดของอาหารเสริมแบบนี้ ไม่แตกหัก ไม่ละลายในอากาศที่ชื้น พร้อมกับการเครือบสารเคมีต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้เม็ดอาหารเสริมยังคงสภาพอยู่ได้

อาหารเสริมแบบเม็ดหรือแม้กระทั่งยาเม็ด ถูกออกแบบมาให้แตกออก หลังจากถูกกลืนลงไปแล้ว โดยเม็ดอาหารเสริมจะแตกออกและถูกย่อยภายใน 30–45 นาที ด้วยกรดในกระเพาะอาหาร โชคไม่ดีที่ ไม่ใช่อาหารเสริมแบบเม็ดทั้งหมดที่แตกออกอย่างรวดเร็วหลังจากกลืนลงไป และอีกอย่างคือ กระเพาะของเราก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากการแตกออกหลังจากกลืนแล้ว ในขั้นต่อไป สารอออกฤทธิ์ในอาหารเสริมแบบเม็ด จะละลายในของเหลวและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ในขั้นตอนนี้ อาจจะใช้เวลาถึง 3–4 ชั่วโมง ก่อนที่สารออกฤทธิ์จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด

ทั้งระยะเวลาในการนำสารอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย ทั้งปริมาณที่ดูดซึมเอาไปใช้งานได้ ลองคิดดูแล้วกันว่า ท่านเสียเงินไปกับอาหารเสริมแบบเม็ด ประมาณ 30-80% ของราคาที่ท่านจ่ายไป… แล้วยังจะใช้รูปแบบนี้อยู่อีกหรือ?

อาหารเสริมแบบผง

อาหารเสริมแบบผง

อาหารเสริมแบบผง

อาหารเสริมแบบผง เป็นการปรับเปลี่ยน แก้ปัญหาการกลืนอาหารเสริบแบบเม็ด และช่วยลดปริมาณสารเคมีที่จะผสมลงไปเพื่อการคงสภาพในรูปแแบบเม็ด ทั้งยังมีน้ำหนักเบา พกพาได้ง่าย สารอาหารถูกดูดซึมเข้าสู่กระเลือดได้ในปริมาณที่มากกว่าในรูปแบบเม็ด

อาหารเสริมแบบผงออกแบบมาให้ผสมกับน้ำ เขย่า ๆ ให้ละลายแล้วค่อยบริโภค จะเห็นได้ว่า มีขั้นตอนก่อนที่จะบริโภคมากมาย ตวง เขย่า แล้วค่อยกิน ยังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ช้อนตวง แก้วเชค วุ่นวายจนหลาย ๆ ท่านไม่ได้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่เห็นผล พาลให้เลิกใช้อาหารเสริมไปเลย

นอกจากเรื่องความยุ่งยากแล้ว รสชาดและกลิ่นก็เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาใช้อาหารเสริมแบบผงอีกด้วย ซึ่งโดยทั่วไป อาหารเสริมแบบผงจะมีจุดด้วยในเรื่องของรสชาดที่ไม่อร่อย และกลิ่นแรง หลาย ๆ คนจึงมันเอาไปผสมกับน้ำผลไม้เพื่อให้รสชาดดีขึ้น แต่นั่นไม่ได้เป็นการทำลายสารอาหารหรอกหรือ?

อาหารเสริมแบบน้ำ

อาหารเสริมแบบน้ำ

อาหารเสริมแบบน้ำ

อาหารเสริมแบบน้ำ ก็เป็นการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหาของอาหารเสริมแบบเดิมอีกเช่นกัน ในเมื่ออาหารเสริมต้องเขย่าให้ละลายกับน้ำก่อนบริโภคอยู่แล้ว ก็เลยผสมน้ำมาให้เลย ทั้งข้อดีของการที่ไม่ต้องผสมน้ำเองแล้ว อาหารเสริมแบบน้ำโดยส่วนใหญ่ ปรับปรุงเรื่องของรสชาดที่สุดแสนจะแย่ของอาหารเสริมแบบผงให้ดีขึ้น ดื่มง่ายขึ้น

แต่อาหารเสริมแบบน้ำนั้น มีข้อเสียที่แก้ได้ยากมาก ๆ คือ อายุการเก็บรักษาหลังจากการเปิดขวดดื่มครั้งแรกแล้ว จำเป็นต้องแช่เย็นเพราะอาหารเสริมแบบน้ำนั้น เสียเร็วมาก ครั้นจะเติมสารกันบูดเข้าไปมาก ๆ ก็ไม่ได้ เพราะมีผลเสียต่อผู้บริโภค ซ้ำยังหกเลอะเทอะได้ง่าย

ทางผู้ผลิตอาหารเสริมแบบน้ำส่วนใหญ่มักจะออกแบบให้บรรจุในขวดขนาดใหญ่ เพื่อลดต้นทุน อันจะทำให้อาหารเสริมแบบน้ำที่ตนผลิตออกมา มีราคาไม่สูงมากนัก แต่นั่นก็เป็นผลเสียไปที่เรื่องของการพกพาไปบริโภคในที่ต่าง ๆ แล้วมันก็กลับไปหาปัญหาเดิม ๆ คือ ผู้บริโภคไม่ได้ใช้อาหารเสริมอย่างต่อเนื่องอีกเช่นเคย


อาหารเสริมแบบเจล

จากข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับอาหารเสริมแบบเม็ด ผง และน้ำ นั้น จุดสังเกตใหญ่ ๆ ที่เป็นข้อด้อยของอาหารเสริมแบบเดิม ๆ เลย คือเรื่องของความสะดวก และการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย จากที่เป็นแบบเม็ด แก้ปัญหาการกลืนยาก ละลายยาก มาเป็นแบบผงที่บริโภคได้ง่ายขึ้น กลืนง่ายขึ้น แต่ก็ยุ่งยากในการที่ต้องตวง เขย่า ละลายกับน้ำก่อนบริโภค จนมาถึงการแก้ปัญหาด้วยอาหารเสริมแบบน้ำ แต่ก็ยังไม่วายติดปัญหาเรื่องการพกพาไปในที่ต่าง ๆ อีก

Agel Product Gelceuticals Group

ผลิตภัณฑ์ Agel เอเจล Gelceuticals

Agel Enterprise ขอนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของอาหารเสริม ที่นำเสนอในรูปแบบเจล อันช่วยแก้ปัญหาของอาหารเสริมแบบเม็ด ผง น้ำ ได้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด เนื่องจากเป็นสารอาหารที่ย่อยแล้ว และยังคงคุณค่าของสารอาหารไว้ได้ 100% รวมไปถึงเรื่องของการพกพาไปในที่ต่าง ๆ ซองเจลมีขนาดเล็ก พกใส่กระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกงไปในที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายได้ เราจะได้รับสารอาหารดังที่ต้องการด้วยความสะดวก แบบ “ทุกที่” “ทุกเวลา

ในรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Gelceutical Technology-เทคโนโลยี เจลซูติเคิล ซึ่งได้กล่าวถึงคุณประโยชน์อย่างมหาศาลของอาหารเสริมแบบเจล

หลังจากที่ท่านได้ศึกษาอย่างละเอียดแล้ว หากว่าท่านยังจะยอมเสียเงินไปกับอาหารเสริมแบบเดิมอยู่อีก อันนั้นมันก็สิทธิ์ของท่านแล้วล่ะ!!!

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์เอเจล เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเสริมอาหาร ไม่มีผลในการรักษาโรค ควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

สั่งซื้อสินค้า Agel เอเจล____ติดต่อ Agel เอเจล ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม